Trang Chủ

Danh Mục Sản Phẩm

[masterslider id="1"]

Về chúng tôi

Cơ Sở Điêu Khắc Đá An Bình là một trong những cơ sở điêu khắc đá truyền thống thuộc khu vực An Lão- Hải Phòng Đá tự nhiên vật dụng, trang sức, văn hoá, và nhất là văn hoá tâm linh dá có hồn trong mỗi đối tượng ngự trị trường tồn từ thủa sơ khoai của nhân loại qua các tộc ngươi cho đến nay và mãi mãi. Lịch sử đá ở nước ta đánh dấu tùng thời đại từ cổ Việt qua cá triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê thời nào cũng để lại nhưng di sản Vĩnh hằng . Thăng trâm của thiên tai địch họa đào bới xới lộn theo thời gian vẫn luôn là giá trị vô giá và vô đôi vói mọi chất liệu. Cơ sở Điêu Khác Đá An Bình đã nhận ra cái thiên quí đó từ rất sơn, 30 năm qua chúng tôi đã không ngừng lỗ lực kết lối từ người xưa cho tới úng dụng đương đại để cho ra những sản phẩm tâm huyết .

Sản phẩm nổi bật

[products limit="12" columns="4" orderby="date" order="DESC"]